Wij zijn Deur8

Deur8 is een jeugdhulpaanbieder met diverse kleinschalige woonvormen, waarbij we een verscheidenheid aan zorgbehoefte bedienen. Naast behandelplekken biedt Deur8 ook Zelfstandigheidstraining, Diagnostiek, Crisisopvang en Ambulante behandeling. Deur8 is de entree tot een nieuwe fase waarin jongeren kunnen werken aan hun toekomst. De begeleiding en behandeling is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Het enthousiaste team van Deur8 bestaat uit jeugdzorgwerkers, orthopedagogen en een GZ- Psychologen. We zijn een klein en hecht team, samen onderstrepen wij onze aanpak. Wij werken samen met verschillende regio’s, waarbij het uitgangspunt is dat de zorg in de nabijheid van het systeem van de jongere wordt geboden.

Onze blik op jeugdhulp

Jongeren dienen een waardig en zelfredzame positie te hebben in het dagelijks leven. Een eigen ‘thuis’ waar ze zichzelf kunnen zijn en ondersteund worden om te ontwikkelen is hierbij onmisbaar. De kerngedachte is dat jongeren Deur8 in een verbeterde situatie verlaten na een op maat gemaakt ontwikkelingstraject. Deur8 is er voor jongeren met verschillende perspectieven; Deur8 staat open voor jongeren die terug naar huis/netwerk willen werken of die begeleid willen worden richting zelfstandigheid. Binnen de verschillende perspectieven wordt de thuisbasis van jongeren gezien als een bron van kennis en er wordt ingezet op samenwerking met het netwerk. Er wordt per situatie gekeken in welke vorm dit gegoten kan worden.

Bij Deur8 krijgen jongeren handvatten aangereikt om sterker in de samenleving te staan. Deur8 vindt het hebben van een dagbesteding belangrijk. Dit heeft namelijk invloed op onder andere financiën, gezondheid en relaties, daarom is hier veel aandacht voor binnen Deur8. De begeleiding en ondersteuning is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Het verblijf wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig ingezet. De kwaliteiten en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling. We streven naar tevreden jongeren dus dat betekent een luisterend oor bieden, alle vragen/problemen serieus te nemen en het aanbod op het individu af te stemmen. De kwaliteiten en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling.

Maatwerk

Voor ons is elke jongere uniek. Het persoonlijk ontwikkelingsplan is leidend tijdens het verblijf bij Deur8.  We proberen dit uit te voeren binnen een huiselijke setting. Een warm contact tussen de jongere en de pedagogisch begeleiders zien wij als essentiële waarde om ontwikkeling mogelijk te maken.

Jongere worden hierbij aangesproken op hun eigenheid.  Wij gaan samen aan de slag op alle levensgebieden, te denken aan; wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning. Dagelijks worden de leermomenten benut zodat ze zich zo normaal mogelijk ontwikkelen. Leermomenten en specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt.

Dagbesteding/school is een voorwaarde voor plaatsing binnen Deur8. Mocht hier geen sprake van zijn, dan worden nadere mogelijkheden onderzocht in samenspraak met de verwijzer.

Speerpunten

Thuis of binnen het netwerk wonen is het eerste wat zal worden onderzocht.

De intakegesprekken worden gevoerd door een behandelcoördinator.

Een persoonlijk ontwikkelplan met ontwikkeldoelen vormt de basis.

Binnen het ontwikkelplan worden doelen geformuleerd binnen diverse levensgebieden zoals wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning.

Dagelijks worden de leermomenten benut zodat jongeren zich normaal mogelijk ontwikkelen.

Specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt.

Er zal opbouwend worden gewerkt aan terugkeer naar huis waarbij wordt aangevangen met het verminderen van verblijf bij Deur8 gedurende een deel van de week parallel aan een evenredige terugkeer in de thuissituatie. Bij succes zal de gedeeltelijke terugkeer naar huis worden geïntensiveerd totdat volledig uitstroom uit Deur8 is gerealiseerd.