Deur8 is de entree tot een nieuwe fase waarin jongeren kunnen werken aan hun toekomst.
De kerngedachte is dat jongeren Deur8 in een verbeterde situatie verlaten na een maatgevoerd ontwikkeltraject.
De kenmerken van het getal 8 staan symbool voor de eigenschappen van het ontwikkeltraject.

null

Symmetrie – Balans en evenwicht

Bij Deur8 stapt iedere jongere op een afzonderlijk moment binnen met een unieke en persoonlijke behoefte. Niemand is hetzelfde en dat maakt niet uit. Het einddoel (stabiliteit) is voor iedereen gelijk.

null

Oneindigheid – Continuïteit

Deur8 is de toegang tot een eigen ‘thuis’ . Wij bieden jongeren een beschermde omgeving waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen  door naar ze te luisteren, hun vragen serieus te nemen en ondersteuning af te stemmen op hun mogelijkheden. Bij Deur8 vliegt niemand uit de bocht, hoe scherp de bochten in het leven ook zijn. Het leven is vallen en opstaan, al val je zo vaak wij helpen je hierbij weer op te staan. Het motto hierbij is 7 keer vallen, 8 keer opstaan.

null

Samenhang – Focus

Alles wat je aandacht geeft groeit. Het ontwikkeldoel is bij iedere jongere anders en vormt de kern van alle inzet. Deur8 biedt maatwerk voor elke jongere. Het maakt niet uit hoe en waar je begint, linksom of rechtsom zal de focus liggen op het bereiken van het einddoel.