Diagnostiek

Jongeren vanaf 12 jaar tot 23 jaar*

  • Die vastlopen binnen hun cognitieve, sociaal-emotionele en/of persoonlijkheidsontwikkeling of knelpunten kennen op het gebied van trauma’s, zelfbeeld en systemische factoren.
  • Die open staan voor leren en begeleiding.
  • Bij wie niet duidelijk is wat de oorzaak is van klachten en (gedrags)problemen en waarbij de wens is om dit middels diagnostiek in kaart te brengen om vervolgens handelingsadviezen te geven.
  • Voor wie thuis wonen (tijdelijk) geen optie meer is.
  • Waarvoor het nog niet mogelijk is om zelfstandig te wonen en ook niet meer mogelijk is om thuis te blijven wonen.
  • Die willen leren zorgen voor zichzelf, zodat ze steeds beter meekomen op school, zelfstandiger een huishouden kunnen voeren, werk vinden en leren omgaan met geld.

Wie kunnen we niet helpen:

  • Jongeren die fysiek agressief gedrag laten zien.
  • Jongeren met verslavingsproblematiek, welke niet begeleidbaar is met orthopedagogische middelen.
  • Jongeren met (ernstige) gediagnosticeerde psychiatrische problematiek.