Deur8

Ons aanbod

Wij bieden

Deur8 is een jeugdhulpaanbieder met verschillende kleinschalige woonvormen, waar we tegemoetkomen aan diverse zorgbehoeften. Naast behandelplekken in verschillende intensiteiten, biedt Deur8 ook diverse vormen van zelfstandig wonen, diagnostiek, crisisopvang en ambulante behandeling.

Leef & Ontwikkelhuizen

De Leef- en Ontwikkelhuizen van Deur8 bieden een veilige en vertrouwde omgeving voor jongeren die niet thuis kunnen wonen. Met diverse Leef- en Ontwikkelhuizen, afgestemd op verschillende problematiek, hulpvragen en doelgroepen, streven we ernaar om elke jongere een passende en kansrijke omgeving te bieden waarin ...
Meer over Leef & Ontwikkelhuizen

Zelfstandig Wonen

Jongeren van 16,5 tot 23 jaar die willen groeien zijn naar zelfstandigheid kunnen bij Deur8 een zelfstandigheidstraject doorlopen. De zelfstandigheidstrajecten kunnen een vervolg zijn op de Leef- en Ontwikkelhuizen of een instroommogelijkheid vanuit een andere plek. Deze jongeren beschikken ...
Meer over Zelfstandig wonen

Crisisopvang

Wanneer problemen escaleren en een jongere (tijdelijk) niet langer thuis kan verblijven, kan de crisisopvang van Deur8 uitkomst bieden. Een crisis ontstaat wanneer de thuissituatie zowel voor de jongere als voor de ouders of verzorgers te bedreigend of verstoord wordt. In dergelijke urgente situaties kunnen verwijzers ...
Meer over crisisopvang

Ambulante Behandeling

Deur8 werkt met evidence based methodieken en interventies, waaronder Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie. Behandeling is altijd gericht op een afname van klachten en problemen, met als doel dat jongeren op alle levensgebieden kunnen functioneren en om de ontwikkeling te bevorderen ...
Meer over Ambulante Behandeling

Diagnostiek

Naast verblijf kunnen wij zowel bij jongeren die bij ons verblijven als bij externe casussen complexe diagnostiek uitvoeren. We hanteren een persoonlijke benadering waarbij we geen standaard testbatterij gebruiken, maar ons afstemmen op de specifieke hulpvragen van het kind, de jongere en het systeem eromheen ...
Meer over Diagnostiek

Wil je meer informatie
of vrijblijvend met ons in gesprek?

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen of meld je direct aan via de knop hieronder.
© Deur 8 B.V.
Designed by ROSH Studios