Ons aanbod

Zelfstandig Wonen

Jongeren van 16,5 tot 23 jaar die willen groeien zijn naar zelfstandigheid kunnen bij Deur8 een zelfstandigheidstraject doorlopen. De zelfstandigheidstrajecten kunnen een vervolg zijn op de Leef- en Ontwikkelhuizen of een instroommogelijkheid vanuit een andere plek. Deze jongeren beschikken over een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zijn gemotiveerd en hebben een dagbesteding (school of werk).
Er zijn dagelijkse contactmomenten in verschillende vormen en daarnaast beschikken de jongere over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waarmee de gewenste mate van nabijheid geboden kan worden. De jongeren starten in het zelfstandigheidshuisPlus en vervolgen vanuit daar een zelfstandigheidstraject of stromen door naar het zelfstandigheidshuis. Uiteindelijk stromen de jongeren uit naar volwaardige zelfstandigheid.

Zelfstandigheidshuis Plus (ZH+)

Het ZH+ in Beneden-Leeuwen en Tiel is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid voor jongeren die streven naar zelfstandig wonen. Het ZH+ is bestemd voor jongeren tussen 16,5 en 23 jaar. Het biedt een passende oplossing voor jongeren die niet langer de intensieve begeleiding van een behandelgroep nodig hebben, maar nog niet klaar zijn voor volledig zelfstandig wonen.

Binnen het ZH+ is er een hoog niveau van professionele begeleiding beschikbaar, specifiek gericht op jongeren met een intensievere zorgbehoefte die richting zelfstandigheid willen. Daarnaast kunnen we maatwerk leveren op het gebied van individuele behandeling en diagnostiek, indien nodig.

Jongeren die minder intensieve begeleiding nodig hebben kunnen na een korte observatieperiode doorstromen naar het reguliere zelfstandigheidshuis. De doorstroom naar het zelfstandigheidshuis vindt plaats wanneer de intensieve zorg binnen het Leef- en Ontwikkelhuis of ZH+ kan worden afgebouwd. In het zelfstandigheidshuis zijn er vaste contactmomenten met de jongeren.

Zelfstandigheidshuis

Het Zelfstandigheidshuis in Tiel is bedoeld voor jongeren van 16,5 tot 23 jaar die toe aan het groeien zijn naar zelfstandigheid. Dit kan vanuit het Leef- en Ontwikkelhuis of direct vanaf een andere plek. Deze jongeren beschikken al over een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zijn gemotiveerd en hebben een dagbesteding (school of werk).

De doorstroom naar het zelfstandigheidshuis wordt gerealiseerd wanneer de intensieve zorg binnen het Leef- en Ontwikkelhuis kan worden afgeschaald. Er zijn dagelijkse contactmomenten in verschillende vormen en daarnaast beschikken de jongere over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waarmee de gewenste mate van nabijheid geboden kan worden.

Intensieve Zelfstandigheidstraject

Voor jongeren die de kleinschalige behandelgroepen zijn ontgroeid maar niet passen binnen het standaard aanbod van de bestaande zelfstandigheidstrajecten is er de mogelijk om een intensief zelfstandigheidstraject te doorlopen. Jongeren met complexe problematiek en een intensieve zorgbehoefte krijgen de beschikking over 24-uurs zorg en een zelfstandige woonruimte op de Vijg&Olijf in Tiel.

Meer over ons aanbod

Crisisopvang

Wanneer problemen escaleren en een jongere (tijdelijk) niet langer thuis kan verblijven, kan de crisisopvang van Deur8 uitkomst bieden. Een crisis ontstaat wanneer de thuissituatie zowel voor de jongere als voor de ouders of verzorgers te bedreigend of verstoord wordt...

Ambulante Behandeling

Deur8 werkt met evidence based methodieken en interventies, waaronder Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie. Behandeling is altijd gericht op een afname van klachten en problemen, met als doel dat jongeren op alle levensgebieden kunnen functioneren...
© Deur 8 B.V.
Designed by ROSH Studios