Wij zijn Deur8.
Een kleinschalige, HKZ-gecertificeerde organisatie gevestigd in een 18e-eeuws pand waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen binnen een veilige en huiselijke woonomgeving. Deur8 is de entree tot een nieuwe fase waarin jongeren kunnen werken aan hun toekomst. De begeleiding en behandeling is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Naast behandelplekken biedt Deur8 ook Zelfstandigheidstraining, Diagnostiek, Crisisopvang en Ambulante behandeling. Het enthousiaste team van Deur8 bestaat uit jeugdzorgwerkers, een orthopedagoog en een GZ- Psycholoog. We zijn een klein en hecht team, samen onderstrepen wij onze aanpak. Wij werken samen met verschillende regio’s, waarbij het uitgangspunt is dat de zorg in de nabijheid van het systeem van de jongere wordt geboden.

Onze blik op jeugdhulp
Jongeren dienen een waardig en zelfredzame positie te hebben in het dagelijks leven. Een eigen ‘thuis’ waar ze zichzelf kunnen zijn en ondersteund worden om te ontwikkelen is hierbij onmisbaar. De kerngedachte is dat jongeren Deur8 in een verbeterde situatie verlaten na een op maat gemaakt ontwikkelingstraject. Deur8 is er voor jongeren met verschillende perspectieven; Deur8 staat open voor jongeren die terug naar huis/netwerk willen werken of die begeleid willen worden richting zelfstandigheid. Binnen de verschillende perspectieven wordt de thuisbasis van jongeren gezien als een bron van kennis en er wordt ingezet op samenwerking met het netwerk. Er wordt per situatie gekeken in welke vorm dit gegoten kan worden.

Bij Deur8 krijgen jongeren handvatten aangereikt om sterker in de samenleving te staan. Deur8 vindt het hebben van een dagbesteding belangrijk. Dit heeft namelijk invloed op onder andere financiën, gezondheid en relaties, daarom is hier veel aandacht voor binnen Deur8. De begeleiding en ondersteuning is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Het verblijf wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig ingezet. De kwaliteiten en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling. We streven naar tevreden jongeren dus dat betekent een luisterend oor bieden, alle vragen/problemen serieus te nemen en het aanbod op het individu af te stemmen. De kwaliteiten en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling.