Ons aanbod

Crisisopvang, Ambulante Behandeling & Diagnostiek

Crisisopvang

Wanneer problemen escaleren en een jongere (tijdelijk) niet langer thuis kan verblijven, kan de crisisopvang van Deur8 uitkomst bieden.
 
Een crisis ontstaat wanneer de thuissituatie zowel voor de jongere als voor de ouders of verzorgers te bedreigend of verstoord wordt. In dergelijke urgente situaties kunnen verwijzers, zoals jeugdconsulenten of jeugdbeschermers, altijd contact opnemen met Deur8. Bij ons vinden jongeren een veilige haven om tot rust te komen.
 
Ons doel is helderheid te scheppen over de huidige situatie: wat gaat goed en wat kan beter? We betrekken de jongere, ouders of verzorgers en de verwijzer bij dit gesprek. Zodra de jongere gestabiliseerd is, richten we ons op het uitstippelen van een vervolgtraject. Dit kan inhouden dat de jongere terugkeert naar de thuissituatie of dat een traject bij Deur8 noodzakelijk is. Onze prioriteit is altijd om te onderzoeken hoe we de jongere weer veilig thuis kunnen laten wonen.

Ambulante Behandeling

Deur8 werkt met evidence based methodieken en interventies, waaronder Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie. Behandeling is altijd gericht op een afname van klachten en problemen, met als doel dat jongeren op alle levensgebieden kunnen functioneren en om de ontwikkeling te bevorderen.

In een ontwikkelplan worden de doelen en ontwikkeling nauwkeurig bijgehouden. De orthopedagoog bekijkt welke type behandeling het beste aansluit om de jongeren en/of het gezin te versterken, om de leefsfeer en het opvoedklimaat te verbeteren. Behandeling wordt toegespitst op de toepasselijke situaties/fasen waarin de jongeren zitten.

Diagnostiek

Naast verblijf kunnen wij zowel bij jongeren die bij ons verblijven als bij externe casussen complexe diagnostiek uitvoeren. We hanteren een persoonlijke benadering waarbij we geen standaard testbatterij gebruiken, maar ons afstemmen op de specifieke hulpvragen van het kind, de jongere en het systeem eromheen.

Onze diagnostiek richt zich op het in kaart brengen van zowel krachten als kwetsbaarheden, met aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, angst- en stemmingsproblematiek, intelligentie, aandachtsproblematiek, gedragsproblemen, coping en ouder-kindrelaties. Zowel ouders/verzorgers als de school worden hierbij betrokken.

Op deze manier verkrijgen we een volledig beeld van de problematiek van een jongere en/of het systeem, waarna we gerichte handelingsadviezen kunnen bieden. Diagnostiek is niet alleen beschikbaar voor jongeren die een verblijfstraject volgen bij Deur8, maar ook voor kinderen en jongeren die thuis wonen en waarbij het niet duidelijk is waarom ze vastlopen.

Meer over ons aanbod

Leef & Ontwikkelhuizen

De Leef- en Ontwikkelhuizen van Deur8 bieden een veilige en vertrouwde omgeving voor jongeren die niet thuis kunnen wonen. Met diverse Leef- en Ontwikkelhuizen, afgestemd op verschillende problematiek, hulpvragen en doelgroepen, streven we...

Zelfstandig Wonen

Jongeren van 16,5 tot 23 jaar die willen groeien zijn naar zelfstandigheid kunnen bij Deur8 een zelfstandigheids- traject doorlopen. De zelfstandigheidstrajecten kunnen een vervolg zijn op de Leef- en Ontwikkelhuizen of een instroommogelijkheid vanuit een andere plek...
© Deur 8 B.V.
Designed by ROSH Studios