Jongeren vanaf 12 jaar tot 23 jaar

…die extra of bijzonder (specialistische) aandacht nodig hebben om beter om te leren gaan met gedragsproblemen en/of leerproblemen. 

…voor wie de opvoeding (na thuishulp en ambulante ondersteuning) niet (meer) werkt en thuis wonen (tijdelijk) geen optie meer is.

…met enkelvoudige en meervoudige problematiek waardoor het voor deze jongere (nog) niet mogelijk is om zelfstandig te wonen en ook niet mogelijk is om nog langer thuis te wonen. Er kan bijv. sprake zijn van LVB-problematiek i.c.m. met autisme of ADHD.

…die in een andere (prikkelarme) omgeving mee kunnen komen met jongeren die vergelijkbare problemen hebben.

…om te leren zorgen voor zichzelf zodat ze steeds beter meekomen op school, zelfstandiger een huishouden kunnen voeren, werk vinden en leren omgaan met geld.