Wanneer problemen dermate uit de hand lopen dat een jongere (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen, dan biedt crisisopvang van Deur8 uitkomst.

Bedreigend of verstoorde thuissituatie

We spreken van crisis als de situatie thuis voor jongeren en ouders/verzorgers te bedreigend of verstoord is. De verwijzer( dit kan zijn jeugdconsulent of jeugdbeschermer) kan contact opnemen met Deur8, voor crisisplaatsingen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Jongeren kunnen bij ons tot rust komen.

Stabiele situatie creëren

Wij vinden het belangrijk om in kaart te brengen wat er goed gaat, wat er minder goed gaat en wat er moet gebeuren. Wij overleggen met de jongere, ouders/verzorgers en met de verwijzer. Wanneer jongeren gestabiliseerd zijn, kan er een vervolgtraject uitgezet gaan worden. Dit kan betekenen dat de jongere terugkeert naar huis/ netwerk of verder behandeling geniet bij Deur8.Wij zullen altijd eerst onderzoeken wat er nodig is dat de jongere weer thuis kan wonen.

Bel: 085-4014489