deur8-werkwijze

De intakegesprekken worden gevoerd door een behandelcoördinator. Thuis of binnen het netwerk wonen is het eerste wat zal worden onderzocht. De behandelcoördinator stelt in samenspraak met de jongeren en ouders een ontwikkelprogramma op. Wij proberen hierbij de jongeren eigenaar te maken van zijn eigen ontwikkelproces.  Dit wordt periodiek geëvalueerd met jongere, ouders/verzorgers/voogd en mentor. Iedere jongere krijgt een vaste mentor toegewezen die het eerste aanspreekpunt voor de jongere is en wekelijks de doelen bespreekt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van aanvullende expertise indien dit nodig is. Alle jongeren krijgen binnen Deur8 de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen een veilig en goed pedagogisch klimaat. Wij bieden uiteraard ook nazorg, zodat ouders en jongeren nog gebruik kunnen maken van onze expertise en wij erop toezien dat het geleerde in de praktijk wordt toegepast.

Maatwerk

Voor ons is elke jongere uniek. Het persoonlijk ontwikkelingsplan is leidend tijdens het verblijf bij Deur8.  We proberen dit uit te voeren binnen een huiselijke setting. Een warm contact tussen de jongere en de pedagogisch begeleiders zien wij als essentiële waarde om ontwikkeling mogelijk te maken.  Jongere worden hierbij aangesproken op hun eigenheid.  Wij gaan samen aan de slag op alle levensgebieden, te denken aan; wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning. Dagelijks worden de leermomenten benut zodat ze zich zo normaal mogelijk ontwikkelen. Leermomenten en specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt. Dagbesteding/school is een voorwaarde voor plaatsing binnen Deur8. Mocht hier geen sprake van zijn, dan worden nadere mogelijkheden onderzocht in samenspraak met de verwijzer.

Speerpunten

  1. Thuis of binnen het netwerk wonen is het eerste wat zal worden onderzocht.
  2. De intakegesprekken worden gevoerd door een behandelcoördinator.
  3. Een persoonlijk ontwikkelplan met ontwikkeldoelen vormt de basis.
  4. Binnen het ontwikkelplan worden doelen geformuleerd binnen diverse levensgebieden zoals wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning.
  5. Dagelijks worden de leermomenten benut zodat jongeren zich normaal mogelijk ontwikkelen.
  6. Specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt.
  7. Er zal opbouwend worden gewerkt aan terugkeer naar huis waarbij wordt aangevangen met het verminderen van verblijf bij Deur8 gedurende een deel van de week parallel aan een evenredige terugkeer in de thuissituatie. Bij succes zal de gedeeltelijke terugkeer naar huis worden geïntensiveerd totdat volledig uitstroom uit Deur8 is gerealiseerd.