deur8-werkwijze

Werkwijze Leef- en Ontwikkelhuis

Voorafgaand aan een plaatsing in het Leef- en Ontwikkelhuis wordt dossierinformatie opgevraagd. Wanneer Deur8 een passende plek lijkt voor een jongere, wordt een intakegesprek gepland waarin onder meer stilgestaan wordt bij de doelen. Soms wordt een oriënterend gesprek nodig geacht, om een goede inschatting te kunnen maken of Deur8 passend lijkt. Beide gesprekken worden gevoerd door de behandelcoördinator. Wanneer overgegaan wordt tot plaatsing wordt een startgesprek gepland.

De behandelcoördinator stelt in samenspraak met de jongeren en het netwerk een zorgplan op, waarin de doelen alsook praktische zaken beschreven worden. Wij proberen hierbij de jongeren eigenaar te maken van zijn eigen ontwikkelproces. Dit zorgplan wordt periodiek geëvalueerd met de jongere, het systeem, de verwijzer, de mentor en de behandelcoördinator. Iedere jongere krijgt een vaste mentor toegewezen die het eerste aanspreekpunt voor de jongere is en wekelijks stilstaat bij de ontwikkeling op de doelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Sociaal Competentie Model. Behandeling wordt zoveel als mogelijk geboden binnen Deur8, maar wanneer aanvullende expertise nodig wordt geacht, dan is dit mogelijk.

Alle jongeren krijgen binnen Deur8 de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen een veilige en huiselijke woonomgeving. Indien nodig geacht bieden wij nazorg, zodat ouders en jongeren gebruik kunnen maken van onze expertise en wij erop toezien dat het geleerde in de praktijk wordt toegepast.

Werkwijze Zelfstandigheidshuis

Voorafgaand aan een plaatsing in het Zelfstandigheidshuis wordt dossierinformatie opgevraagd. Daarnaast kan doorstroom naar het zelfstandigheidshuis wordt gerealiseerd wanneer de intensieve zorg binnen het Leef- en Ontwikkelhuis kan worden afgeschaald. Deze jongeren beschikken al over een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zijn gemotiveerd en hebben een dagbesteding (school of werk).

Wanneer het zelfstandigheidshuis van Deur8 een passende plek lijkt voor een jongere, wordt een intakegesprek gepland waarin onder meer stilgestaan wordt bij de doelen. Soms wordt een oriënterend gesprek nodig geacht, om een goede inschatting te kunnen maken of het zelfstandigheidshuis van Deur8 passend lijkt. Beide gesprekken worden gevoerd door de behandelcoördinator en de coördinator van het zelfstandigheidshuis. Wanneer overgegaan wordt tot plaatsing in het zelfstandigheidshuis wordt een startgesprek gepland. De coördinator van het zelfstandigheidshuis stelt in samenspraak met de jongeren en het netwerk een zorgplan op, waarin de doelen alsook praktische zaken beschreven worden. Wij proberen hierbij de jongeren eigenaar te maken van zijn eigen ontwikkelproces.

Dit zorgplan wordt periodiek geëvalueerd met de jongere, het systeem, de verwijzer, de behandelcoördinator en de coördinator van het zelfstandigheidshuis. Er zijn dagelijkse contactmomenten in verschillende vormen en daarnaast beschikken de jongere over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waarmee de gewenste mate van nabijheid geboden kan worden.