Uit onze ervaring (diverse disciplines binnen de jeugdhulpverlening/ jeugdbescherming/ jeugdconsulent/maatschappelijk werk) is gebleken dat er in Rivierenland geen sluitend aanbod is voor jongeren en gezinnen. Zij moeten tot op heden uitwijken naar plekken buiten deze regio. Dit is de reden waarom wij zijn gestart met Deur8. Wij vinden dat iedereen recht heeft op passende zorg en hulp in de nabijheid.  Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en aan een fijne en veilige opvoedsituatie voor kinderen en hun ouders. Wij zijn van mening dat onze jarenlange expertise hierbij aansluit. We zijn een klein en hecht team, samen onderstrepen wij onze aanpak. 

Kleinschalige Jeugdhulpaanbieder

Deur8 is een kleinschalige jeugdhulpaanbieder waar jongeren zich kunnen ontwikkelen in een veilige woon- en leefomgeving met een goed pedagogisch klimaat. Een klimaat dat wordt ondersteund door bewezen wetenschappelijk methodes en interventies. Deur8 staat open voor jongeren die ergens thuis willen zijn, kunnen werken aan hun ontwikkeldoelen of worden begeleid richting zelfstandigheid. Pedagogisch begeleiders zijn continu betrokken en onderhouden ook warme contacten met de thuisbasis van jongeren. De thuisbasis is een bron van kennis en wij zetten in op samenwerking. Er wordt per situatie gekeken in welke vorm dit gegoten kan worden. 

Missie

Jongeren dienen een waardig en zelfredzame positie te hebben in het dagelijks leven. Een eigen ‘thuis’ waar ze zichzelf kunnen zijn en ondersteund worden om te ontwikkelen is hierbij onmisbaar. Jongeren horen thuis bij hun ouders, vertrouwde omgeving en/of zelfstandig in een bevorderende setting. Deur8 is er om jongeren, ouders en andere betrokkenen respectvol te behandelen en goed te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat de jongeren in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven of goed voorbereid de maatschappij in kunnen.

Visie

Bij Deur8 krijgen jongeren handvaten aangereikt om sterker in de samenleving te staan. De begeleiding en ondersteuning is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Het verblijf wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig ingezet. We streven naar tevreden jongeren dus dat betekent een luisterend oor bieden, alle vragen/problemen serieus te nemen en het aanbod op het individu af te stemmen. De kwaliteiten  en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling.