Wij zijn Deur8

Een kleinschalige, HKZ-gecertificeerde jeugdzorg organisatie gevestigd in een 18e-eeuws pand waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen binnen een veilige en huiselijke woonomgeving. Deur8 is de entree tot een nieuwe fase waarin jongeren kunnen werken aan hun toekomst. De begeleiding en behandeling is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Naast behandelplekken biedt Deur8 ook Zelfstandigheidstraining, Diagnostiek, Crisisopvang en Ambulante behandeling. Het enthousiaste team van Deur8 bestaat uit jeugdzorgwerkers, een orthopedagoog en een GZ- Psycholoog. We zijn een klein en hecht team, samen onderstrepen wij onze aanpak. Wij werken samen met verschillende regio’s, waarbij het uitgangspunt is dat de zorg in de nabijheid van het systeem van de jongere wordt geboden.

Onze blik op jeugdzorg

Jongeren dienen een waardig en zelfredzame positie te hebben in het dagelijks leven. Een eigen ‘thuis’ waar ze zichzelf kunnen zijn en ondersteund worden om te ontwikkelen is hierbij onmisbaar. De kerngedachte is dat jongeren Deur8 in een verbeterde situatie verlaten na een op maat gemaakt ontwikkelingstraject. Deur8 is er voor jongeren met verschillende perspectieven; Deur8 staat open voor jongeren die terug naar huis/netwerk willen werken of die begeleid willen worden richting zelfstandigheid. Binnen de verschillende perspectieven wordt de thuisbasis van jongeren gezien als een bron van kennis en er wordt ingezet op samenwerking met het netwerk. Er wordt per situatie gekeken in welke vorm dit gegoten kan worden.

Bij Deur8 krijgen jongeren handvatten aangereikt om sterker in de samenleving te staan. Deur8 vindt het hebben van een dagbesteding belangrijk. Dit heeft namelijk invloed op onder andere financiën, gezondheid en relaties, daarom is hier veel aandacht voor binnen Deur8. De begeleiding en ondersteuning is gericht op persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijkheid. Het verblijf wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig ingezet. De kwaliteiten en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling. We streven naar tevreden jongeren dus dat betekent een luisterend oor bieden, alle vragen/problemen serieus te nemen en het aanbod op het individu af te stemmen. De kwaliteiten en de eigenheid van de jongeren worden als uitgangspunt genomen in de behandeling.

Maatwerk

Voor ons is elke jongere uniek. Het persoonlijk ontwikkelingsplan is leidend tijdens het verblijf bij Deur8.  We proberen dit uit te voeren binnen een huiselijke setting. Een warm contact tussen de jongere en de pedagogisch begeleiders zien wij als essentiële waarde om ontwikkeling mogelijk te maken.

Jongere worden hierbij aangesproken op hun eigenheid.  Wij gaan samen aan de slag op alle levensgebieden, te denken aan; wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning. Dagelijks worden de leermomenten benut zodat ze zich zo normaal mogelijk ontwikkelen. Leermomenten en specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt.

Dagbesteding/school is een voorwaarde voor plaatsing binnen Deur8. Mocht hier geen sprake van zijn, dan worden nadere mogelijkheden onderzocht in samenspraak met de verwijzer.

Speerpunten

Thuis of binnen het netwerk wonen is het eerste wat zal worden onderzocht.

De intakegesprekken worden gevoerd door een behandelcoördinator.

Een persoonlijk ontwikkelplan met ontwikkeldoelen vormt de basis.

Binnen het ontwikkelplan worden doelen geformuleerd binnen diverse levensgebieden zoals wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning.

Dagelijks worden de leermomenten benut zodat jongeren zich normaal mogelijk ontwikkelen.

Specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt.

Er zal opbouwend worden gewerkt aan terugkeer naar huis waarbij wordt aangevangen met het verminderen van verblijf bij Deur8 gedurende een deel van de week parallel aan een evenredige terugkeer in de thuissituatie. Bij succes zal de gedeeltelijke terugkeer naar huis worden geïntensiveerd totdat volledig uitstroom uit Deur8 is gerealiseerd.

Het belang van gespecialiseerde jeugdzorg

In onze samenleving staan jongeren voor talloze uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen variëren van gezinsproblemen tot persoonlijke en sociale worstelingen. Juist in deze cruciale fase van hun leven is het van het grootste belang dat ze toegang hebben tot de juiste begeleiding en zorg. Bij Deur8 erkennen we deze behoefte en zetten we ons in om op maat gemaakte oplossingen te bieden die aansluiten bij de individuele behoeften van elke jongere.

De unieke benadering van Deur8

Wat Deur8 onderscheidt, is onze holistische benadering van jeugdzorg. In plaats van ons te concentreren op één aspect van de uitdaging waarmee een jongere wordt geconfronteerd, kijken we naar het grotere geheel. Door onze uitgebreide diensten te combineren, zoals Crisisopvang en Zelfstandigheidstraining, kunnen we een volledig spectrum van jeugdzorg bieden dat zowel onmiddellijke als langetermijnbehoeften adresseert.

Het is ons doel om niet alleen te zorgen voor onmiddellijke uitdagingen, maar ook om jongeren de tools, kennis en zelfvertrouwen te geven die ze nodig hebben om te gedijen in hun volwassen leven. Dit is de essentie van onze missie bij Deur8 en de drijvende kracht achter alles wat we doen.

Verhalen van transformatie

De ware maatstaf voor ons succes bij Deur8 zijn de verhalen van de jongeren die we hebben geholpen. Van de tiener die worstelde met school en sociale relaties en nu op weg is naar de universiteit, tot de jonge volwassene die de cyclus van een onstabiele thuisomgeving heeft doorbroken en nu een bloeiende carrière heeft – dit zijn de verhalen die ons motiveren en ons elke dag inspireren.

Diepgaande kijk: Onze diensten qua jeugdzorg

Bij Deur8 geloven we in het bieden van een veelzijdig aanbod om tegemoet te komen aan de diverse behoeften van onze jongeren. Laten we dieper ingaan op enkele van onze belangrijkste diensten:

Crisisopvang

In tijden van acute crisis biedt Deur8 een veilige haven voor jongeren. Ons toegewijde team van jeugdzorg professionals staat klaar om directe ondersteuning te bieden, zowel emotioneel als fysiek, om stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Zelfstandigheidstraining

Voor jongeren die op de drempel staan van volwassenheid, biedt Deur8 trainingen aan die essentiële levensvaardigheden aanleren. Of het nu gaat om financieel beheer, koken, of sociale vaardigheden, wij rusten hen uit met de kennis om zelfstandig te leven.

De impact van Deur8

Het succes en de impact van Deur8 wordt niet alleen gemeten aan de hand van cijfers, maar vooral door de levens die we hebben veranderd. Elk jaar helpen we honderden jongeren uit de regio binnen en buiten de jeugdzorg, van Culemborg tot Leerdam, om obstakels te overwinnen en een positief pad naar de toekomst te vinden.

Verbonden met Deur8

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze laatste updates, verhalen en mogelijkheden.

Jeugdzorg