pexels-katii-bishop-135013

Leef- en Ontwikkelhuis

Een alternatieve woon- en leefomgeving voor jongeren. Deur8 richt zich op het beter laten functioneren van jongeren.
Om te komen tot een goed perspectief willen wij 3 tot 6 maanden gebruiken om een goede analyse te maken van de hulpvraag, waar deze uit voorkomt en hoe deze in stand wordt gehouden.
Jongeren wonen samen in een omgeving waarin ze ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze plezier uit halen door middel van ontspanning, onderwijs, werk en andere activiteiten onder persoonlijke begeleiding van pedagogische opvoeders. Per jongere wordt de ontwikkelbehoefte in kaart gebracht. De jongeren volgen een persoonlijke ontwikkelprogramma binnen dagelijkse levensgebieden; wonen, persoonlijke verzorging, (speciaal) onderwijs, werken en ontspanning. Dagelijks worden leermomenten benut zodat ze zich zo normaal mogelijk ontwikkelen. Leermomenten en specifieke ontwikkeldoelen die vragen om een specialistische interventie worden als onderdeel van een therapeutisch, behandel- of begeleidingstraject opgepakt. Psychodiagnostisch onderzoek is ook een mogelijkheid als onderdeel van de behandeling.

pexels-sebastian-voortman-214576

Ambulante Behandeling

Deur8 werkt met evidence based methodieken en interventies. Behandeling is altijd gericht op een afname van klachten en problemen, met als doel dat jongeren op alle levensgebieden kunnen functioneren en om de ontwikkeling te bevorderen. In een ontwikkelplan worden de doelen en ontwikkeling nauwkeurig bijgehouden. De Behandelcoördinator bekijkt welke type behandeling het beste aansluit om de jongeren en/of het gezin te versterken, om de leefsfeer en het opvoedklimaat te verbeteren. Behandeling wordt toegespitst op de toepasselijke situaties/fasen waarin de jongeren zitten.

pexels-gratisography-455

Kamertraining / Zelfstandigheid

Wanneer jongeren de mogelijkheden en de wens hebben om op zichzelf te gaan wonen, maar dit nog niet volledig zelfstandig kunnen bieden wij kamertraining aan. Wij geven jongeren een duwtje in de juiste richting en helpen ze hun zelfstandigheid te vergoten. De contactmomenten worden afgebouwd en stapsgewijs worden verantwoordelijkheden opgebouwd. Wanneer dit traject succesvol is doorlopen wordt er samen gezocht naar een zelfstandige woonruimte. Dit is afhankelijk van leeftijd, actueel aanbod en de financiële mogelijkheden om een kamer te kunnen huren.

deur8-slide35

Crisis

Naast ons  regulier behandel- en begeleidingsaanbod bieden wij onderkomen voor crisisplaatsingen. Jongeren kunnen bij ons tot rust te komen. Wanneer ze gestabiliseerd zijn, kan er een vervolgtraject uitgezet gaan worden. Dit kan betekenen dat de jongere terugkeert naar huis/ netwerk of verder behandeling geniet bij Deur8. 

diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel binnen de jeugdhulpverlening. Om te achterhalen wat er aan de hand is en wat er nodig is, is een goede probleemanalyse nodig. Deur8 zal samen met de jongere en/of ouders gesprekken voeren, testen afnemen en vragenlijsten gebruiken om informatie achter te halen op het gebied van:

  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Trauma’s
  • Zelfbeeld
  • Systeemfactoren

Daarnaast is het nodig om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen alvorens er overgegaan kan worden tot een effectieve aanpak.
Als duidelijk wordt wat er precies met een jongere aan de hand is (diagnose), heeft Deur8 verschillende mogelijkheden bij het inzetten van effectieve hulp.